Pulpity sterownicze – ich rodzaje i zastosowanie

Pulpity sterownicze – ich rodzaje i zastosowanie

Pulpit sterowniczy, to pełniący rolę interfejsu człowiek – maszyna układ automatyczny, mogący spełniać rolę kontrolną, alarmową, informacyjną i sterowniczą. Układy te mają najczęściej formę przycisków, lampek sygnalizacyjnych i wyświetlaczy, których pracę można kontrolować z jednego stanowiska nastawczego.

Pulpity sterownicze – rodzaje

W układach automatycznych istnieją różne rodzaje pulpitów sterowniczych. Biorąc pod uwagę ich funkcjonalność i sposób działania, można je podzielić na kilka podstawowych rodzajów.

1. Pulpity sterownicze i wykonawcze – np. https://radiolex.pl/produkty/ps-ip-55-pulpit-sterowniczy/ ich rolą jest sterowanie z jednego scentralizowanego stanowiska, różnymi rodzajami elementów wykonawczych w obrębie konkretnego obszaru. Pulpity te oparte są najczęściej na różnego rodzaju przekaźnikach, choć można również spotkać urządzenia z tzw. komputerowymi nakładkami.

2. Pulpity alarmowe – to urządzenia automatyczne, których zadaniem jest informowanie operatora o powstaniu różnych zagrożeń, które mają postać generowanych alarmów. Interfejs takiego pulpitu może przekazywać informację o danym zagrożeniu jeszcze dalej, lub po prostu eliminować je, z wykorzystaniem podstawowych środków zaradczych.

3. Pulpity informacyjne – to grupa urządzeń, których zadaniem jest monitorowanie parametrów pracy określonego procesu. Zadaniem operatora takiego pulpitu, jest monitorowanie np. określonego procesu i – jeśli zachodzi taka konieczność – wprowadzanie zadań, mających wyeliminować narastające błędy.

Zastosowanie i wykorzystywanie pulpitów sterowniczych

Pulpity sterownicze można wykorzystywać w różnych procesach i branżach. Najczęściej stosuje się je w:

– transporcie kolejowym. jako pulpity nastawcze i pulpity umożliwiające kontrolę pracy maszyn manewrowych i pociągowych,
– w branży wydobywczej, do monitorowania pracy urządzeń wydobywczych i przeróbczych,
– w branży petrochemicznej do monitorowania przebiegu procesu wytwarzania i przeróbki paliw płynnych, z możliwością dokładnej analizy każdego z etapów produkcji,
– w branży chemicznej, jako kontrolery przebiegu podstawowych procesów chemicznych i fizycznych,
– w branży spożywczej, do kontroli wyrobu poszczególnych potraw, bądź też jako element monitorujący pracę każdej z maszyn,
– w transporcie morskim jako podstawowy element nowoczesnej nawigacji, z możliwością wprowadzenia zmian kursu danej jednostki morskiej,
– do zastosowań specjalnych.

Podsumowując, nowoczesne pulpity sterownicze to układy, bez których realizacja wielu nowoczesnych procesów kontrolno – wykonawczych, stanęłaby pod znakiem zapytania.

Admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!